Har du en trädgård som du mår bra i eller vill du bara undvika att den förfaller? Oavsett anledning är trädgårdsarbetet bra för ditt psykiska och fysiska välmående. Med några enkla tips och bra hjälpmedel är det lättare att ta sig an trädgården och samtidigt uppnå dina egna mål. Med trädgårdsredskap från wexthuset.com görs arbetet roligare och lättare. Fundera på vad som skulle passa i just din trädgård och skapa en plats för vila, umgänge eller odling. Även på en liten uteplats finns det något att göra eller ta hand om och det går att odla även i stan.

Det finns mycket utrustning att välja mellan och vad du behöver beror till stor del på vad du tänkt göra. För dig som tänkt anlägga en ny trädgård eller förbättra den befintliga finns det olika typer av jord, jordförbättrare och gödsel som utgör basen i odlingen och skapar bra förutsättningar för växterna. Att ta vara på växtdelar och låta kompostera dem är ett hållbart sätt att ta hand om trädgården och bidra till kretsloppet. Vilken variant av kompostering som passar beror på dina behov och hur mycket du kan tänka dig att sköta om den.

Vilka redskap som behövs beror helt och hållet på hur du vill utföra arbetet. Trädgårdshandskar behöver alla, men det finns många varianter att välja mellan beroende på om de ska skydda från smuts, väta, kyla eller skador. Bevattning av plantor och gräsmatta kan göras enkelt med vattenkanna eller med mer avancerade bevattningssystem. Stora spadar, krattor och räfsor kompletteras med små nätta handverktyg. Plantor behöver bindas upp och beskäras. Det finns speciellt utvecklade produkter för hantering av skörden och för blomsterbinderi. En skottkärra kan lasta trädgårdsmaterial av större volym eller tyngd, medan korgar och hinkar används till annat. Här finns även presenningar, vattentunnor och trädgårdssäckar.

I alla trädgårdar växer mer eller mindre ogräs och det tar ofta tid att rensa bort och ibland är det vildvuxna att föredra. För att hantera detta finns det olika åtgärder och hjälpmedel som förebygger, begränsar och avlägsnar ogräset. De olika verktygen fungerar på olika sätt men alla har som syfte att störa, förstöra eller rensa bort ogräset. Olika typer av planteringskanter skapar tydliga avgränsningar och hindrar jord, flis, grus och ogräs att passera. Öppna ytor kan brännas av eller täckas med duk eller täckbark. Dukar och nät finns även för att skydda plantor från skador, kyla och sol. Många växter behöver skyddas under vintern och för detta finns passande dukar, filtar och mattor, liksom fläktar, värmande kablar och små växthus. Skydd mot ogräs behövs även runt nyplanterade fruktträd.

I trädgårdar finns alltid olika djur och insekter som tycker om att vistas där, liksom sjukdomar som angriper växterna. Fysiska växtskydd hindrar både djur och insekter från att nå fram till växterna. Dessa skydd finns som olika typer av galler, nät och dukar, men även spraymedel, ljudskrämmor och fällor. Hjälpmedel finns för att upptäcka angrepp där skadegörarna kan vara svåra att se. Ohyra och skadegörare kan bekämpas mekaniskt, men ibland behövs biologiska bekämpningsmedel som kan användas utan att skada naturen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *